CAT


El duo Ribera Sàbat, formació integrada pels guitarristes catalans Maria Ribera Gibal i Jordi Sàbat Cots, té com a principal determinació artística la interpretació d'obres de compositors ibèrics, en especial de principis del segle XX, ampliant el repertori estricte de guitarra amb arranjaments originals d'obres escrites per a altres instruments.
Amb més de 7 anys de trajectòria han realitzat concerts i impartit clàsses en destacats festivals, conservatoris i cicles de música a Europa, Xina, Mongòlia, Japó, Argentina...

Actualment els membres del duo compaginen la seva activitat concertística amb la tasca pedagògica i la investigació musicològica.


Maria és Doctora en Història de l'art per la Universitat de Barcelona, havent realitzat una destacable investigació sobre aspectes de la història de la guitarra a Catalunya, i el mestre Emili Pujol, a qui també li dedicà el seu Cd en solitari. 

Jordi és arreglista i també composa.
Van ser guanyadors del Concurs de Música de Cambra del Festival Ciutat d'Elx en l'edició del 2014.

Enllaç

www.mariariberagibal.com


www.jordisabatcots.com