CAT


El duo Ribera Sàbat, formació integrada pels guitarristes catalans Maria Ribera Gibal i Jordi Sàbat Cots, té com a principal determinació artística la interpretació d'obres de compositors ibèrics, en especial de principis del segle XX, ampliant el repertori estricte de guitarra amb arranjaments originals d'obres escrites per a altres instruments.
Amb casi 10 anys de trajectòria junts han realitzat concerts i impartit clàsses en destacats festivals, conservatoris i cicles de música a Europa, Xina, Mongòlia, Japó, Argentina...

Actualment els membres del duo compaginen la seva activitat concertística amb la tasca pedagògica i la investigació musicològica.


Maria és Doctora en Història de l'art per la Universitat de Barcelona, havent realitzat una destacable investigació sobre aspectes de la història de la guitarra a Catalunya, i el mestre Emili Pujol, a qui també li dedicà el seu Cd en solitari i un llibre recentment publicat.

Jordi és arreglista i també composa.
Junts també van ser guanyadors del Concurs de Música de Cambra del Festival Ciutat d'Elx en l'edició del 2014.

Enllaça a cada web per saber més sobre els seus projectes individuals:

www.mariariberagibal.com


www.jordisabatcots.com