NEW "CD "SARDANA"


DUO RIBERA SÀBAT 

Maria Ribera Gibal - guitarra 
Jordi Sàbat Cots - guitarra 
Enric GRANADOS 

01. Masurca (Escenes romàntiques) 

02. Petita dansa (Escenes romàntiques) 

03. Epíleg (Escenes romàntiques) 

04. Sardana Op.37 núm.2 

05. El jardí d’Elisenda (Petita suite Elisenda) 


Gaspar CASSADÓ 

06. Preàmbul i sardana 

07. Catalanesca 

08. Sardana Chigiana 


Manuel BLANCAFORT 

09. L’orgue dels cavallets (Parc d’atraccions) 

10. Record Op.1 

11. Els segadors (Sardana) 


LLIBRE VERMELL DE MONTSERRAT 

12. Mariam matrem virginem 

13. Stella splendens Tots els arranjaments són d’en Jordi Sàbat a excepció del Llibre vermell de Montserrat que és del Duo Kassner Quer. Enregistrament i producció musical: Jordi Sàbat 

Mescles i masterització: David Casamitjana 

Management: Maria Ribera 

Dibuix a pastel de la portada: Rosa Vilalta 

Fotografies interiors: Teresa Llordés 

Realització: Tasta Notes associació 

Enregistraments: novembre i desembre del 2021 

Guitarres del lutier: Arcadio Marín
NOU CD! SARDANA!

El duet de guitarres Ribera-Sàbat presenta el seu nou àlbum Sardana, enregistrament que conté una petita part dels fruits d'una dècada de feina i emocions al voltant de la música. El mestre Emili Pujol deia: «La música pot expressar tot allò que ens envolta i tots els estats de l'ànima; la seva missió més gran és la de disminuir la prosa de la vida, elevant el nostre esperit a les més altes regions de la bellesa ideal i emotiva; busqueu sempre a la música la poesia que l'engendra». Sardana recull l'ambient musical de la Catalunya de la primera meitat del segle XX, passant pel modernisme i el noucentisme. L'oient podrà escoltar un bon grapat de sardanes, però també peces d'altres temperaments; quasi totes elles originals en el format de dues guitarres i arreglades per a aquesta formació pel mateix duo. El disc inclou obres d'Enric Granados, Gaspar Cassadó, Manuel Blancafort, i del Llibre Vermell de Montserrat.


NUEVO CD "SARDANA"

El dúo de guitarras Ribera-Sàbat presenta su nuevo álbum Sardana, grabación que contiene una pequeña parte de los frutos de una década de trabajo y emociones en torno a la música. El maestro Emili Pujol decía: «la música puede expresar todo lo que nos rodea y todos los estados del alma; su mayor misión es la de disminuir la prosa de la vida, elevando nuestro espíritu a las más altas regiones de la belleza ideal y emotiva; buscad siempre en la música la poesía que la engendra». Sardana recoge el ambiente musical de la Cataluña de la primera mitad del siglo XX, pasando por el modernismo y el novecentismo, en el que el oyente podrá escuchar un buen puñado de sardanas, pero también piezas de otros temperamentos. El disco incluye obras de Enrique Granados, de Gaspar Cassadó, de Manuel Blancafort, y de el Llibre Vermell de Montserrat; todas ellas arregladas para dos guitarras por el mismo dúo.


NEW CD "SARDANA"

The Ribera-Sàbat guitar duo presents their new album Sardana, a recording that contains a small part of the fruits of a decade of work and emotions around music. The maestro Emili Pujol said: «music can express everything that surrounds us and all the states of the soul; its greatest mission is to diminish the prose of life, elevating our spirit to the highest regions of ideal and emotional beauty; always seek in music the poetry that engenders it». Sardana gathers the musical environment of Catalonia in the first half of the 20th century, going through modernism and noucentisme, in which the listener will be able to listen to a good handful of sardanas, but also pieces of other temperaments. The disc includes works by Enrique Granados, Gaspar Cassadó, Manuel Blancafort, and the Llibre Vermell de Montserrat; all of them arranged for two guitars by the same duo.


 SOBRE EL CD SARDANA DIUEN... CRÍTICA A LA REVISTA DE MÚSICA 440:


CRÍTICA A TEMPS DE LES ARTS:
 

PER COMPRAR EL CD pregunta a mariarigi@gmail.com